Περιγραφή

Τα εικονίδια αυτά θα τα βρείτε στην σελίδα του δημιουργού, και αν συμφωνείτε με το πρόγραμμα ask2use, είναι καλό να γνωρίζετε την σημασία τους. Θυμηθείτε, οτι ακόμα και για τεχνικούς λόγους δεν εμφανίζονται τα εικονίδια, στον χώρο που καταλαμβάνουν θα εμφανίζεται κείμενο (πχ. "ask2use: Μόνο αποσπασματική αντιγραφή") που θα δηλώνει ρητά τις προθέσεις του χρήστη.


1. Μέγεθος αντιγραφής:

Ο δημιουργός με το εικονίδιο αυτό, επιλέγει ανάμεσα στην πρόθεσή του να αιτηθεί είτε 1) την αντιγραφή μόνο αποσπάσματος του κειμένου του 2) την αντιγραφή αυτούσιου του κειμένου του (ώστε να μην αλλιωθεί το νόημά του) ή 3) την επιλογή να αντιγράψετε το σύνολό του. Στην πρώτη περίπτωση το απόσπασμα του κειμένου προς αντιγραφή δεν μπορεί να ξεπερνάει το 50% του κειμένου του άρθρου.


ask2use: Μόνο αποσπασματική αντιγραφή Ο δημιουργός σας επιτρέπει να αντιγράψετε μόνο μέρος του κειμένου. Το απόσπασμα αυτό δεν πρέπει να ξεπερνάει το 50% του συνολικού κειμένου.


ask2use: Υποχρεωτική η πλήρης αντιγραφή του κειμένου Ο δημιουργός σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το κείμενό του μόνο εφόσον το αντιγράψετε αυτούσιο.


ask2use: Επιτρέπεται η αντιγραφή όλου του κειμένου Με αυτό το εικονίδιο ο δημιουργός σας επιτρέπει να αντιγράψετε έως και το σύνολο του κειμένου, αν το επιθυμείτε.2. Πληρωμή του δημιουργού:

Ο δημιουργός με το εικονίδιο αυτό, επιλέγει ανάμεσα στην πρόθεσή του να αιτηθεί είτε 1) την πληρωμή του για την αντιγραφή του άρθρου ή 2) την δωρεάν διάθεσή του.


ask2use: Αντιγραφή μόνο επί πληρωμή Ο δημιουργός σας επιτρέπει να αντιγράψετε το κείμενό του, μόνο εφόσον συμφωνήσετε σε αποζημίωσή του.


ask2use: Αντιγραφή μόνο επί δωρεάς σε φιλανρθωπική οργάνωση Ο δημιουργός σας επιτρέπει να αντιγράψετε το κείμενό του, με την αίτηση να κάνετε δωρεά σε φιλανθρωπική οργάνωση της αρεσκείας σας.


 

ask2use: Δεν είναι απαραίτητη η πληρωμή Ο δημιουργός σας επιτρέπει να αντιγράψετε το κείμενό του, χωρίς να είναι απαραίτητο(*) να αποζημιωθεί οικονομικά .

(*) Ο δημιουργός δεν απαιτεί πληρωμή, αλλά δεν την αρνείται κιόλας...3. Κερδοσκοπική χρήση:

Ο δημιουργός με το εικονίδιο αυτό, επιλέγει ανάμεσα στην πρόθεσή του είτε 1) να διαθέσει το κείμενό του αποκλειστικά σε μη-κερδοσκοπικά μέσα ή 2) σε ενδιαφερόμενους που βγάζουν χρήματα απο το μέσο. Στην πρώτη περίπτωση, αποκλείονται όλα τα μέσα που είτε πωλούνται, είτε συντηρούνται απο διαφημίσεις.


ask2use: Μόνο για μη-κερδοσκοπική χρήση Ο δημιουργός σας επιτρέπει να αντιγράψετε το κείμενό του, μόνο εφόσον είστε μη-κερδοσκοπική επιχείρηση. Αποκλείονται όλα τα μέσα που είτε πωλούνται, είτε συντηρούνται απο διαφημίσεις. Επιτρέπονται οι διαφημίσεις που δεν οφελούν οικονομικά τον ενδιαφερόμενο, αλλά το μέσο που τον φιλοξενεί (π.χ. Blogger) αρκεί να μην έχει άμεση οικονομική εξάρτηση απο αυτόν.


ask2use: Επιτρέπεται η κερδοσκοπική χρήση αρκεί να γίνει δωρεά σε φιλανθρωπική οργάνωση Ο δημιουργός σας επιτρέπει να αντιγράψετε το κείμενό του, ακόμα και αν είστε κερδοσκοπική επιχείρηση. Αν ισχύει αυτό (αν είστε κερδοσκοπική επιχείρηση), τότε είστε υποχρεωμένοι, αν σας ζητηθεί απο τον δημιουργό, να προσκομίσετε απόδειξη δωρεάς σε φιλανθρωπική οργάνωση της αρεσκείας σας.


ask2use: Επιτρέπεται η κερδοσκοπική χρήσηΟ δημιουργός σας επιτρέπει να αντιγράψετε το κείμενό του, ακόμα και αν είστε κερδοσκοπική επιχείρηση.4. Αναφορά πηγής:

Ο δημιουργός με το εικονίδιο αυτό, επιλέγει ανάμεσα στην πρόθεσή του είτε 1) να αιτηθεί την απαραίτητη αναφορά πηγής (ανεξαρτήτως χρήστης), ή 2) την προαιρετική αναφορά πηγής, ή 3) την υποχρεωτική απόκρυψη της πηγής. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις ως πηγή εννοούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) ολόκληρου του άρθρου. Μόνο σε περιπτώσεις που αυτό είναι πρακτικά ανέφικτο, ο δημιουργός αιτείται την αναφορά μόνο του δικτυακού του τόπου.


ask2use: Υποχρεωτική αναφορά πηγήςΟ δημιουργός σας επιτρέπει να αντιγράψετε το κείμενό του, μόνο εφόσον αναφέρετε την πηγή, ως ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) ολόκληρου του άρθρου.


ask2use: Υποχρεωτικά χωρίς αναφορά πηγήςΟ δημιουργός σας επιτρέπει να αντιγράψετε το κείμενό του, μόνο εφόσον ΔΕΝ αναφέρετε την πηγή, ως ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) ολόκληρου του άρθρου, του δικτυακού του τόπου, ακόμα και αναφορά του ονόματος.


ask2use: Δεν είναι απαραίτητη η αναφορά πηγήςΟ δημιουργός σας επιτρέπει να αντιγράψετε το κείμενό του, ακόμη και εάν δεν αναφέρετε την πηγή, ως ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) ολόκληρου του άρθρου, του δικτυακού του τόπου, ή του ονόματος.5. Άδεια χρήσης:

Ο δημιουργός με το εικονίδιο αυτό, επιλέγει ανάμεσα στην πρόθεσή του είτε 1) να αιτηθεί να προηγηθεί υποχρεωτικά η άδειά του για να δημοσιευτεί το κείμενο, 2) να αιτηθεί να ενημερωθεί απλώς μετά την δημοσίευση του κειμένου του, είτε 3) σας δίνει την δυνατότητα να δημοσιεύσετε το κείμενό του χωρίς την άδειά του. Στην πρώτη περίπτωση, η άδεια πρέπει να είναι γραπτή ή ηλεκτρονική και να δηλώνει καθαρά ποιό κείμενο θα δημοσιευτεί και που.


ask2use: Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή χωρίς άδειαΟ δημιουργός σας επιτρέπει να αντιγράψετε το κείμενό του, μόνο εφόσον προηγηθεί έγγραφη ή ηλεκτρονική άδειά του.


ask2use: Απλή αναφορά μετά την χρήσηΟ δημιουργός σας επιτρέπει να αντιγράψετε το κείμενό του, ακόμη και εάν δεν προηγηθεί έγγραφη ή ηλεκτρονική άδειά του, αρκεί να τον ενημερώσετε αφότου χρησιμοποιήσετε το κείμενό του.


ask2use: Δεν είναι απαραίτητη η άδειαΟ δημιουργός σας επιτρέπει να αντιγράψετε το κείμενό του, ακόμη και εάν δεν προηγηθεί έγγραφη ή ηλεκτρονική άδειά του.6. Email ενημέρωσης:

Ο δημιουργός με το εικονίδιο αυτό, δίνει την δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να επικοινωνήσει μαζί του μέσω email.


Επικοινωνήστε με τον δημιουργό!Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο θα μπορέσετε να στείλετε email στον δημιουργό του δικτυακού τόπου.